Küsitlusmeetodid

Saar Polli kasutatavatest küsitlusmeetoditest on enim levinud telefoni- (CATI) ja veebiküsitlused (CAWI). Kasutame CATI keskust 25+ kogenud intervjueerijaga ja elanikkonna veebiküsitlusteteks on meil paneel üle 28 000 aktiivse vastajaga Eestis, kes on värvatud silmast-silma ja telefoniintervjuude käigus. Samuti teeme veebiküsitlusi, kus vastajateks on näiteks teatud ettevõtete kliendid, üritustel-konverentsidel osalenud inimesed või ka rahvastikuregistri põhised veebiuuringud. Teeme ka väikesemahulisi silma-silma küsitlusi.

Kvantitatiivsed meetodid

Kvalitatiivsed meetodid