Uuringute arhiiv

2000 - Üleriigiline suitsetamise uuring
2001 - Muutused väärtushinnangutes aastail 1990-1999
2003 - Kultuuritarbimise uuring 2003
2003 - Riik ja rahvas, sügis 2003
2003 - Riigikaitseõpetus koolides
2004 - Hoolekandeteenuste kliendiuuring
2004 - Eurobaromeeter 2004.1 - Avalik arvamus kandidaatriikides
2004 - Siseturismi uuring 2004
2004 - KMA klientide rahuolu uuring
2005 - Määratlemata kodakondsusega isikute suhtumine Eesti kodakondsuse saamisse
2005 - Religiooniõpetuse kvalitatiivuuring
2005 - Tööelu baromeeter
2005 - Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused
2005 - Kalandussektori info- ja teabevajaduse uuring
2005 - Siseturismi uuring 2005
2006 - Kultuuritarbimise uuring 2006
2006 - Kohtute uuring
2006 - Noorte vaba aja ja huvide uuring
2006 - Mitte-eestlaste rändepotentsiaali uuring
2006 - Ida-Virumaa põlevkivi tööstusse suhtumise uuring
2006 - Siseturismi uuring 2006
2007 - Haapsalu kasiinode uuring
2007 - Rahvussuhted ja integratsioonipoliitika väljakutsed pärast pronkssõduri kriisi
2007 - Siseturismi uuring 2007
2007- Gümaasiumiõpilaste õigusteadvuse uuring
2001-2008 - Trükimeedia uuringute kokkuvõtted
2008 - Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring
2008 - 2008. aasta suviste sisereiside uuring  
2008 - Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2008 - aruanne | esitlus
2008 - Keskkonnahariduse alane uuring
2008 - Eestis pakutavad ettevõtlusega seotud koolitusvõimalused
2008 - Riigikohtu uuring
2009 - Kutsehariduse maine uuring
2009 - Avaliku sektori e-teenused: elanikkonnauuringu aruanne
2009 - Pärnu linna turvalisuse uuring
2009 - Suviste sisereiside uuring
2009 - Ajalooteadvuse uuring
2009 - Kinnipeetavate väärtushinnangute uuring
2010 - Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähialade elanikele
2010 - Tuleohutusjärelvalve rahulolu-uuring
2010 - Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes
2010 - Eesti eurole üleminekuga seotud hoiakud valitud sihtrühmades
2010 - Uuring Eesti usuelust
2010 - Elanike rahulolu tallinna linna avalike teenustega
2011 - Domeeniregistreerijate rahulolu uue domeenikorraga
2011 - Avaliku teenistuse personalijuhtimise uuring
2011 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2011 - Avalik arvamus ja riigikaitse - oktoober
2012 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2012 - Finantskirjaoskuse uuring
2012 - Avalik arvamus ja riigikaitse - märts | oktoober
2013 - Keeleõppe arendamise programmide mõju uuring
2013 - Avalik arvamus ja riigikaitse - märts | oktoober
2013 - Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega - aruanne | esitlus
2014 - Eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014 - Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2015 - Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas - aruanne | esitlus
2015 - Elust , usust ja usuelust
2015 - Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
2016 - Rahvussuhted Eestis - aruanne | esitlus

U
uemate uurinugute andmed on kättesaadavad Uudiste sektsioonis.