Lisatööd

Lisaks uuringute läbiviimisele pakume ka lisatöid kokkuleppe alusel:

  • Erinevate analüüside teostamine olemasolevate andmebaaside ja aruannete põhjal (alates 1988st aastast)
  • Andmebaaside puhastus, anonümiseerimine ja liitmine, tunnuste ümberkodeerimine
  • Risttabelite arvutamine, erinevate statistiliste analüüside läbiviimine
  • Sotsioloogiliste ankeetide väljatöötamine ja ekspertiis, sotsioloogilised tõlked vene- ja inglise keelde
  • Uuringualane ekspertiis - sihtrühma määratlemine, valimi koostamine ja muu uuringualane nõustamine