Tagasi

Rahulolu koroonapiirangutega

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020 aasta oktoobris läbi avaliku arvamuse uuringu rahulolust koroonapiirangutega.

Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 18 eluaastat ja enam. Tegemist on esindusliku uuringuga, st küsitluse tulemused on laiendatavad 
vastavas vanuses Eesti elanikele.

Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti elanike rahulolust 2020. aasta koroonakriisi juhtimisega ning hinnangutest kriisiga võitlemiseks rakendatud piirangutele ja meetmetele.
Täpsemalt vaatles uuring nelja teemaplokki: koroonaviiruse olukorra tajumine ja selle mõjud Eesti inimestele; kriisijuhtimine Euroopa ja Eesti tasandil; hinnangud kevadistele koroonameetmetele
Eestis ning sõnumiselgus ja kommunikatsioon koroonakriisis.

Uuringu aruanne