Tagasi

Platvormitöö Eestis 2021

Arenguseire Keskuse tellimusel korraldas uuringufirma SAAR POLL 2021. aasta märtsis üle-eestilise platvormitööd puudutava küsitlusuuringu. Esindusliku valimiga veebipõhises paneelküsitluses osales 2000 inimest vanuses 18–64. Küsitlus viidi läbi eesti ja vene keeles. 

Platvormitöö küsitlusuuringu eesmärk oli võrrelda platvormitöö levimust Eestis 2018. aastal tehtud uuringu tulemustega ning leida, millises ulatuses ja millist platvormitööd kõige enam tehakse, kui suurt sissetulekut platvormitöö pakub ning kuidas on korraldatud platvormitöötajate sotsiaalkaitse. 2021. aasta küsitlusuuringu lähtekohaks oli 2018. aastal kasutatud küsimustik, kuid täielik võrreldavus kahe uuringu vahel ei olnud eesmärk omaette. Värskem küsitlus keskendus enam platvormitöötajate sissetuleku ja tööaja küsimustele ning ka kriisi mõjudele. Kõrvale jäid laiemad ühiskonna ja majanduse platvormistumisega seotud teemad, mis olid hõlmatud eelmises küsitluses.

Uuringu aruande ja muud materalid leiab siit:

https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/06/2021_platvormitoo_uuring.pdf 
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/06/2021_platvormitoo_luhiraport.pdf 
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/06/2021_platvormitoo_ettekanne.pdf