Tagasi

Teadlikkus välispoliitikast 2020

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis detsembris 2019 ja jaanuaris 2020 Välisministeeriumi tellimusel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitles inimeste teadlikkust välispoliitikast.

Uuringu käigus küsitleti 1003 Eesti elanikku vanuses 15 ja rohkem aastat, 200 noort vanuses 15-17 aastat ning 50 meedias, poliitikas või MTÜ-des tegutsevat arvamusliidrit. Temaatiliselt jaotus uuring kolme ossa: esimene käsitles üldist teadlikkust välispoliitikast ja rahvusvahelisest koostööst, teine konsulaarteenuste kasutamist ning viimane teadlikkust ja hoiakuid arengukoostöö suhtes. Viimases osas võrreldi võimaluse korral tulemusi 2008. ja 2015. aastal läbi viidud sarnaste uuringutega.

Uuringu täisaruanne