Tagasi

Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.

Uuringu tulemused näitavad, et:

 • 2/3 Eesti 15-aastastest ja vanematest elanikest on rahul Eesti suhetega Euroopa Liiduga;
 • Üle poole vastajatest (58%) on rahul Eesti suhete olukorraga USA-ga;
 • Kaks kolmandikku vastajatest pigem või üldse ei ole olukorraga rahul Eesti suhetes Venemaaga;
 • Euroopa Liidu riikide poolt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide säilitamist pooldab 45% vastajatest ja 42% ei poolda nende pikendamist;
 • Enamike vastajate meelest ei ole kahtlust, et Venemaa vastased sanktsioonid avaldavad kahjulikku mõju ka meie majandusruumile;
 • Iga viienda vastaja sõnutsi NATO täiendavate vägede Eestisse paiknemine ei mõjuta Eesti-Vene suhteid ning iga neljanda vastaja hinnangul võib see vähendada sõjaliste kokkupõrgete riski, 41% vastajate hinnangul võib see hoopis suurendada vastavat riski;
 • Venemaa ja ÜRO tegevusi Süüria kriisi lahendamisel peab kolmandik vastajaid pigem mittetulemuslikuks, samas Venemaa tegevusi hindab siiski iga neljas vastaja pigem tulemuslikuks, ÜRO puhul iga kümnes vastaja. USA ja Euroopa Liidu tegevusi kriisi lahendamisel peab 40% vastajatest pigem mitte-tulemuslikuks ja vaid iga kümnes vastaja tulemuslikuks;
 • EL peaks aitama Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika põgenikel Euroopast oma riikidesse tagasi pöörduda, tervelt 83% vastajatest olid sellega vähem või rohkem nõus;
 •  2/3 respondentidest arvab, et EL peaks osutama Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidele humanitaarabi ning vahendeid põgenikelaagrite rajamiseks;
 • Üle poole vastajatest (62%) on seisukohal, et EL peaks aitama Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidel töökohti luua ning vajalikku infrastruktuuri rajada;
 • Umbes pooled Eesti elanikud (48%) leiavad, et EL peaks etendama aktiivsemat rolli Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika konfliktide lahendamisel, sh sõjaline abi, vaatlejad regiooni;
 • Vähem toetavad vastajad seisukohta, et EL peaks senisest enam toetama põgenikke, kes juba on ELi riikides – st eraldama neile rahalisi vahendeid uue eluga kohanemiseks, eluaseme hankimiseks, töö leidmiseks, keeleõppeks jms.

Uuringu täisaruannet saab lugeda siit:

Aruanne

Uuringu esitlus Postimehe veebist