http://www.saarpoll.ee/
Usu-uuringu esitlus2015-06-15
Teemade hulka kuulusid erinevate eluvaldkondade tähtsustamine; Eesti elanike usklikkus; kogudusse kuulumine, ristimine ja leeris käimine; religiooniõpetus ja usuliste teadmiste saamine; kiriku roll ja elanike uskumused ning tõekspidamised. Uuringu tulemusi võrreldi 2010. aasta samalaadse uuringu tulemustega. Uuringust selgus, et usk on keskmisest tähtsam mitte-eestlastele, kõrgema haridusega inimestele, naistele, vanematele inimestele, Kirde- ja Põhja-Eesti elanikele ning linnade elanikele. Ennast peab usklikuks 11 protsenti eestlastest ning 38 protsenti mitte-eestlastest. Võrreldes 2010. aastaga on ennast usklikuks pidavate inimeste arv suurenenud.

Uuringu esitlus on leitav SIIT.